Är det dags för en OVK besiktning?

jan - 11
2019

Är det dags för en OVK besiktning?

Vet du med dig att du ska göra en OVK besiktning? Det kan vara bra att då anlita en kontrollant med rätt behörighet. Dessutom, när en obligatorisk ventilationskontroll ska göras så ska kontrollanten ha rätt certifikat. En OVK besiktning är alltså obligatorisk. Den ska göras på alla nybyggda fastigheter, samt att det sedan ska göras med olika intervaller, beroende på vad det är för byggnad eller fastighet.

Anledningen till att en sådan här kontroll ska göras beror på att man vill se till att det är ett bra inomhusklimat i byggnaderna samt att kolla av så att alla ventilationssystem fungerar som det ska. Det är även viktigt att göra så att man uppnår det nationella miljökvalitetsmålet. Dessa bestämmelser finns i Plan- och bygglagstiftningen (2010:900).

Få hjälp med din obligatoriska ventilationskontroll

Du som vet med dig att det är dags för en OVK besiktning, du kan kontakta OVK-Center. Hos dem finns det besiktningsmän som är noggrant utvalda, som har rikstäckande OVK certifikat, minst 10 års erfarenhet samt att de har rätt utbildning.

Vilket intervall som gäller din byggnad beror som sagt på vad det är för sorts byggnad. De lokaler och byggnader som ska kontrolleras vart tredje år är förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader och som dessutom har FT-, FTX-ventilation. De som ska kollas av vart sjätte år är de byggnader som faller inom flerbostadshus, kontorsbyggnader och kontor i industribyggnader och som har en S- eller F-ventilation.

Om du vill veta mer om OVK besiktning och vad OVK-Center kan göra för dig, så kan du besöka dem på deras hemsida eller kontakta dem direkt.