Fasadbeklädnad är pricken över i:et

jan - 31
2019

Fasadbeklädnad är pricken över i:et

Hur en byggnad uppfattas och bedöms är från första ögonblicket beroende av hur fasadbeklädnaden ser ut. Det är det första man ser och också det som man uppfattar och anser sig kunna göra en utvärdering och bedömning efter. Be om offerter och hjälp från proffs som arbetar med just fasadbeklädnad.

Vilken typ av fasadbeklädnad som man väljer till ett hus eller byggnad beror på hur den är uppbyggd, det vil säga vilken stil som skulle passa in. Men man bör också bortse fån det rent estetiska och väga in underhåll, olika material kräver olika mycket underhåll. Puts är något som för ett par år sedan var mycket populärt. Det är förhållandevis lätt att underhålla och kräver inte så mycket arbete. Helt enkelt lätt skött, dessvärre upplever många det som tråkigt och charmlöst.

Funktionen av fasadbeklädnader

En typ av yttre för en fasad som man hade under början av 1900-talet och som än idag håller och är populärt är träpanel. Detta är en typ av panel som går att variera mycket, man kan välja att lägga brädena horisontellt eller stående. Man kan också kombinera dessa två metoder och dela dem med ett bord av mönster eller liknande. Det är faktiskt så att en träpanel står ifrån slagregn väldigt bar, däremot ska man vara medveten om att det finns risk för att få in fukt och väta i mellan springor och liknande.

En något ovanligare fasadbeklädnad, men likväl en rolig lösning är de tillfälliga som sätts upp under renovering. Att klä byggnaden med tyg som är tryckt i mönster så som huset en gång såg ut eller så som det kommer att s ut, Det för att en renovering inte behöver bli så ful utan smälter in i miljön runt om. Det bygger också förväntningar på renoveringen och en nyfikenhet på själva processen.